Tävlingsgrupp Vit, för ungdomar 8 år och uppåt

Informationen nedan som pdf

Veckoteman för Tävlingsgrupp Vit under våren

Veckoteman VT-19 Slag- och Rörelseteknik

Här spelar elever som tidigt har ett stort intresse för tävling. För oss är det viktigt att skapa miljöer där vi tillmötesgår allas önskemål. Har vi barn som tidigt visar att de vill utmana sig själv och andra är Tävlingsgrupp Vit ett naturligt steg för dem.

De spelar med den boll – orange eller grön – som är bäst lämpad utifrån ålder och tekniska färdigheter. Mer detaljerad information om träningsinnehållet kommer att presenteras här på djtk.se under vårterminen.

Eleverna i Tävlingsgrupp Vit tränar vanligtvis 2–3 gånger i veckan. Möjligheten till eventuell ytterligare träning bestäms utifrån de kriterier vi har gällande antal timmar och grupptillhörighet. Tydligt från klubbens sida är att innan antalet timmar med tränare ökar ser vi att varje timme innehåller hög kvalitet gällande de kriterier som finns i verksamheten från eleven.

Tydliga önskemål från klubbens sida är att om att vill man spela flera timmar i veckan med tränare rekommenderas eleven att verka i flera idrotter. Vi ser gärna att man deltar i en lagsport och en individuell sport med kampmoment som inslag. Vi ser också att eleven tränar lika mycket tillsammans med till exempel kompisar eller föräldrar, som under tränarledd träning i klubben.

Det är väldigt viktigt att inställningen och attityden hos eleverna är att träna istället för att bli tränade. De elever som är med i Tävlingsgrupp-Vit spelar minst 5 tävlingar per termin, inklusive sommaruppehållet, dvs 15 tävlingar per år. Antalet är en minimumnivå. Man deltar även i KM ute och inne och att ställa upp för klubbens representationslag är en självklarhet om du medverkar i tävlingsgruppen.

Här får eleverna utefter eget intresse och förmåga träna och fortsätta att utveckla de kunskaper de har med sig från Play&Stay-verksamheten. Ambitionsnivåerna kan variera, liksom spelstyrkan. Därför har vi följande kriterier när vi fördelar antalet timmar och träningskonstellationer. Dessa kriterier ligger, utöver tävlingsintresse, även till grund för medverkan i tävlingsgrupp respektive träningsgrupp. Mer om hur vi resonerar kring kriterierna informerar vi om på informationsmöten 14/1 2019.

  • Attityd/Inställning
  • Mognad
  • Samarbetsförmåga
  • Spelstyrka/Potential
  • Tävlingsflitighet

Ambitionsnivån inom gruppen kan variera mycket. Tävlandet skall genomsyras av eget driv och har man inte det under vissa perioder förflyttas man tillfälligt till Träningsgrupp Junior. På samma sätt som elever i Träningsgrupp Junior flyttas till tävlingsgruppen vid ett ökat intresse för tävling. Kvaliteten på träning och även vilka man tränar med avgörs genom kriterierna ovan, det vill säga inte av vilken grupptillhörighet eleverna har.

Arbetet med att skapa sin egen spelidentitet påbörjas. Eleven och teamet runt eleven får tydliga riktlinjer gällande vad som krävs för att på sikt nå sin fulla potential ur ett tävlingsperspektiv. Miljön i Tävlingsgrupp Vit präglas av ett tillåtande klimat där eleverna genom ett lekfullt och implicit lärande utvecklar sin tennis utifrån att vilja tävla och utmana sig själva att hela tiden utvecklas i sin egen takt.

Vi vill att eleverna på ett tidigt stadium präglas av ett ”mind set” där man tränar för att utvecklas. Resultaten är något som kommer på köpet genom lekfull träning/idrott med hög kvalitet i rörelse på och en attityd utanför banan som präglas av att bidra till en miljö som är fylld av glädje och gemenskap.

 

Fakta

Terminsstart: Vecka 2
Terminsavslutning: Vecka 24
Träningsuppehåll:
– vecka 6 (klubbmästerskapen)
– vecka 9 (sportlov)
– vecka 16 (påsklov)
– 1 maj
– 30-31 maj
– 6-7 juni

Terminsavgift: från 7 125 kr och uppåt, beroende på antal speltillfällen och speldag (18–20 tillfällen per termin). Faktureras i mitten av januari.
Lektionsupplägg: 60–120 minuters aktivitet
– Egen träning 15–20 min vid sidan av banan
– Tennisträning/matchspel (veckans tema, individuella arbetsmoment)

Anmälan:
Kontakt: Jerry Sundgren, jerry.sundgren@djtk.nu
– Automatisk om du ej avanmält dig inför VT-19
– Sista anmälningsdag inför HT-19 är 14 maj -19

Speltid:
Måndag – fredag, från kl. 14 (samma speltider som under HT-18)

Aktivitetsansvarig:
Jerry Sundgren (fr o m 3/1, 2019)
Tel nr: 073 646 73 00
E-mail: jerry.sundgren@djtk.nu

Huvudtränare:
Jerry Sundgren
Tel nr: 073 646 73 00

Tränare:
Magnus Eriksson
Thomas Tärnström
Marcus Åkerström
Claudio Arrano