Inbjudan till informationsmöte om spelrätter

29 september, 2019

Inbjudan till informationsmöte om ”Spelrätter”

Styrelsen för DjTK har under en tid utvärderat olika möjligheter att erbjuda föreningens medlemmar ett mer flexibelt alternativ till fasta kontraktstider. Målsättningen har varit att kunna erbjuda en produkt som kombinerar en hög sannolikhet för att en attraktiv speltid alltid ska kunna bokas med en stor flexibilitet vad gäller på vilka tider man ska kunna spela. Det förslag som nu presenteras har enligt styrelsen goda möjligheter att uppfylla dessa två önskemål utan att på något betydande sätt försämra för andra intressenter i föreningen. Förslaget ser i korthet ut på följande sätt:

  • Föreningens medlemmar erbjuds att förvärva spelrätter. En ordinarie spelrätt prissätts till SEK 6000, spelrätter för juniorer till SEK 1000
  • En ordinarie spelrätt ger förtur att utan kostnad boka de timmar i hallen och på utebanorna som är allokerade som s.k. spelrättstimmar. I princip är det alla timmar som idag kan bokas som strötider.
  • Initialt kommer maximalt 200 ordinarie och 50 juniorspelrätter att erbjudas.

Om förslaget genomförs kommer det att ge dig som medlem och spelrättsinnehavare möjlighet att boka tennistider med bättre förutsägbarhet, större flexibilitet och, förutsatt ett regelbundet spelande, till lägre pris per timme än tidigare.

I syfte att förankra förslaget hos DjTKs medlemmar och för att ge medlemmarna möjlighet att ställa frågor, inbjuder styrelsen härmed till informationsmöte tisdag 22 oktober kl. 19:00 i hallen (klubbrummet). Fram tills dess är ni välkomna att ta del av en kortfattad presentation av förslaget genom att följa denna länk:

 

Läs mer om förslaget Spelrätter här

Välkomna!

/Styrelsen