Get Ready To Play Bollrummet, 4-5 år (födda 2015 eller tidigare)

Informationen nedan som pdf

Veckoteman för GRTP under vårterminen

Behovet av att leka och aktivera sig med bollar är stort hos barn. Därför har Djursholms Tennisklubb erbjudit bollekis under många år. Det är en mycket rolig aktivitet med boll för de allra minsta barnen. Jolanta Sylwander har varit ensam ansvarig för verksamheten i bollrummet på ett strålande sätt.

Nu utvecklar vi Bollekis som samtidigt får ett nytt namn: Get Ready To Play (GRTP). Verksamheten kommer under vårterminen fortsätta enligt nuvarande modell och på samma tider, under ledning av Jolanta i samarbete med Öyvind Haug.

GDRP kommer att ligga under området Play & Stay och vävas samman med juniorverksamheten. Jolanta kommer fortsättningsvis att ansvara för anmälningar, kölistor och bemanning med mera. Förändringen är ett av stegen vi tar för att skapa en tydligare orange tråd genom vår juniorverksamhet. Vi är väldigt måna om att den här delen, liksom övriga områden inom klubben, utvecklas. Därför kommer Öyvind och Magnus Eriksson i möjligaste mån vara med operativt på aktiviteterna, med assistans av våra kunniga tränare.

Get Ready To Play (Bollrummet) är en verksamhet där vi under lekfulla och roliga former låter barnen prova på att röra sig till musik. De får även öva på grundläggande rörelseteknik och på att handskas med olika typer av bollar. Målet är att de ska få en känsla av glädje och av att lyckas med de lekfulla uppgifter de får under träningen. Allt för att ta sig steg för steg mot racket och boll.

Tyngdpunkten kommer ligga på att under lekfulla former arbeta med de sex olika koordinationsmomenten. Nästa steg är att flytta in till Norrängsgården för att bekanta sig med en tennisbana i miniatyr. Där fortsätter GRTP för att sedan vävas in i Play & Stay-konceptet, där det är mer spel med racket mot varandra under hela timmen.

Med hjälp av GRTP kommer barnen att få mycket lättare att handskas med både racket och boll, och det kommer att bli enklare för dem att ta till sig instruktioner kring slag och rörelsetekniska moment. Syftet är att barnen ska få med sig rätt grunder för att ta sig till nästa nivå inom tennisen.

För att vara med på GDPR i Bollrummet bör barnen kunna ta och förstå enklare instruktioner ifrån ledaren. I övrigt behövs inga förkunskaper eller särskild utrustning. Ett glatt humör och leklust är det viktigaste! Vi ser väldigt gärna att barnen har en liten väska med racket och ombyte. Det är även bra om de själva packar ned en liten vattenflaska och en frukt till träningen, då vi har en liten paus mitt i passet.

Som förälder är det viktigt att se allt positivt barnen gör och berömma dem för insatsen mer en resultatet.

Fakta och intresseanmälan

Terminsstart: Vecka 2
Terminsavslutning: Vecka 24
Träningsuppehåll:
– vecka 9 (sportlov)
– vecka 16 (påsklov)
– 30/4–1/5

Terminsavgift: 1 710 kr (20 speltillfällen under VT-19) Faktureras i mitten av januari.

Lektionsupplägg (45 minuters aktivitet):
– Samling ca 5 min
– Rörelse motoriska lekfulla övningar ca 15 min
– Vatten/fruktpaus 5 min
– Inslag av racket och boll ihop med motoriska övningar 15 min.
– Avslutning ca 5 min

Anmälan:
Anmälan till VT-19 löper vidare från HT-18.
Anmälan till Höstterminen 2019 sker via anmälningsformulär nedan (kontakta Jolanta Sylwander vid frågor).
– Vi tar emot anmälningar till HT-19 från och med 1/4 2019.
– Sista anmälningsdag för HT-19 är den 14/5 2019.

Speltider under höstterminen 2019:
– Barn födda 2015 (4 år) kl. 15-16 alt 16-17
– Barn födda 2014 och äldre från kl. 16. Vid stort antal anmälningar använder vi även 17-tider.

Aktivitetsansvarig:
Jolanda Sylwander, tel:070–844 43 80, e-mail: jolanta.sylwander@djtk.nu
Öyvind Haug, tel: 073 686 81 10, e-mail: oyvind.haug@djtk.nu

Huvudtränare:
Öyvind Haug, tel: 073 686 81 10, e-mail: oyvind.haug@djtk.nu
Magnus Eriksson, tel: 073 511 48 55, e-mail: magnus.eriksson@djtk.nu

Tränare:
Carl Heilbrunn
Didrik Liljeqvist

Anmälan till Get Ready To Play Bollrummet

Anmälan till höstterminen 2019, för barn födda 2014-2015. Vi tar emot anmälningar från 1/4, 2019.

Anmälan till Get Ready To Play Bollrummet
Skickar