Erbjudande på spelrätter (seniorer) för hösten 2020

19 augusti, 2020

Nu erbjuder vi 70 spelrätter som gäller resten av året (2020) till rabatterat pris – 4 000 kr.

Gör din köpanmälan här (formulär): 
Ja tack, jag vill teckna mig för en rabatterad seniorspelrätt

Spelrätterna introducerades i början av året. Idag är 130 av totalt 200 seniorspelrätter tecknade och de 50 spelrätter som allokerades för juniorer är fulltecknade. De återstående 70 seniorspelrätterna erbjuder vi nu till rabatterat pris. Dessa gäller till och med 30/12 2020.

Spelrätterna gäller både banorna i tennishallen och utebanorna vid slottet. Det finns totalt 125­–145 bokningsbara timmar inom spelrättssystemet per vecka och fler attraktiva tider tillkommer.

 

Regler för spelrätter

  • Ordinarie spelrättstimme kan bokas tidigast 14 dagar innan speltillfället och fram till speltillfället
  • Man kan ha max 2 timmar bokade samtidigt
  • Spelrättsinnehavaren måste alltid vara en av spelarna på banan
  • Om en spelrättsinnehavare inte kan utnyttja sin bokade tid ska tiden avbokas senast 60 minuter innan spel
  • Kom ihåg att anmäla din närvaro i receptionen innan du utnyttjar din bokade tid.
  • En outnyttjad bana som bokats av en spelrättsinnehavare, och som inte avbokas senast 60 minuter före planerad spelstart, kallar vi ”no-show”. Efter tre no-shows under ett kalenderår förlorar spelrättsinnehavaren alla sina bokningsmöjligheter under åtta veckor.
  • Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, till exempel genom att inte själv spela på sin bokade tid, kan styrelsen besluta om att förverka spelrätten.