7 snabba frågor: Vi tar tempen på padelbygget med ordförande Ulf Rosberg

30 januari, 2022

Hur går det med padelbygget?

Det rullar på bra. Taket är på väg upp i dagarna och sakta men säkert kommer padelhallen att komma på plats. Vi räknar med att hålla tidplanen med några veckors försening. Gissningvis är allting klart någon vecka in i juni månad. I samband med padelhallens uppförande bygger vi även om entrén med ny större trappa och nya dörr- och fönsterpartier. Man kommer känna sig extra välkommen till hallen efter sommaren.

Hur finansierar klubben detta?

Vi kommer att låna upp merparten av finansieringsbehovet i banken. För att kunna ta lånet har klubben fått en borgen från Danderyds kommun. En kommunal borgen gör att den löpande lånekostnaden blir mycket låg, dock måste lånet amorteras över en 10-års period.

I samband med bygget försvann ett 30-tal parkeringsplatser – hur kompenserar ni för det?

Vi väntar just nu på slutligt bygglov för nya parkeringsplatser på baksidan av hallen. Där kommer framför allt klubbens tränare och övrig personal att kunna stå vilket avlastar medlemsparkeringen. Kommunen har också, som ni säkert noterat, utverkat förbud för mopedbilar vilket friställt en hel del platser. Vidare så för vi en dialog med Elevverket som i dagsläget förefaller ha många platser i förhållande till sitt behov. Vi har också andra idéer hur vi kan skapa fler platser i en pågående dialog med Danderyds kommun. För att avlasta parkeringen har vi även som idé att bokningarna i padelhallen kommer ske på halvtimma (8.30, 9.30 osv) för att på så sätt minska trycket.

Finns det risk för överetablering av padelbanor i stockholmsområdet?

Jag tror att de hallar som antingen har en dålig geografisk placering eller som inte har en optimal utformning med låg takhöjd och dålig belysning kommer att få det svårt på sikt. Vår hall med DjTK:s stora medlemsbas har alla förutsättningar att bli en succé. VI har varit noggranna i utformningen av hallen med att t ex lägga takpelare i spelrikningen och även placerat dem mellan banorna för att på så sätt maximera takhöjden. Vi kommer också kosta på oss en ljuddämpande träpanel (Gustafspanel) på väggarna som kommer ge en bra ljudmiljö. Belysningen är också viktig och där har vi med omsorg valt lampor från Fagerhult som ger ett mycket bra ljus utan att blända spelarna på banan. Jag tror vi kommer få en av Stockholms trevligaste padelhallar.

Ni har valt att inte erbjuda abonnemang – varför det?

När vi gick ut med inbjudan att teckna abonnemang såg vi att vi skulle kunnat fylla alla tider mellan kl 07-22 med bara abonnemang. Men då hade alla tider varit tagna och möjligheten för spontanspel obefintlig. Istället har vi valt att erbjuda spelrätter som ger medlemmar rätt att boka maximalt två timmar åt gången två veckor i förväg. De enda tiderna som kommer vara fasta är juniorträning på tidiga vardageftermiddagar samt stegspel på kvällar.

Stegspel låter spännande – hur skall det fungera?

Medlemmar får anmäla sig i par utefter spelnivå. Sedan kommer vi dela in dubbelparen i ett tiotal divisioner där man efter en spelomgång på 7-8 veckor flyttas upp eller ned beroende på matchresultat. Många har anmält sig men många fler får plats. Jag saknar så här långt många namn som borde hoppa på detta. Det är inget stort åtaganade utan man spelar en match i veckan. Alla ni som funderar på det – det är inte för sent att anmäla sig. Har ni ingen spelpartner kan vi ordna en!

Avslutningsvis – vad roligt att det är så stort intresse för juniorträning?

Ja det är verkligen kul. I dagsläget har över 150 barn anmält sig. Vi har hört från många föräldrar att de flesta padelhallar inte kan erbjuda någon träning för barn så intresset är stort. Vi satsar på att kunna hålla samma höga kvalitet i padeln som i tennisen. Vi kommer under våren att anställa en kvalificerad padeltränare som med hjälptränare kommer att ansvara för juniorträning, clinics för vuxna, stegspel mm.

 

Tack Ulf Rosberg, ordförande i DJTK!